Thumbnail

Tajné plány saudů, aby svět zůstal závislý na ropě

Přehrát audio verzi
00:00  /  00:00

Saudská Arábie veřejně tvrdí, že podporuje pařížskou dohodu o změně klimatu, jejiž cílem je omezit nárůst globální teploty 1,5 - 2°C. Saúdský korunní princ Mohammed bin Salman, též známý jako MBS, na klimatickém summitu COP28 slíbil, že Saúdská Arábie povede boj proti klimatickým změnám snížením emisí na nulu do roku 2060. 

Jak ukázalo tajné vyšetřování Centra pro klimatické zpravodajství (CCR), princ Mohammed bin Salman vede globální investiční program, který má za cíl naopak zvýšit spotřebu ropy v Asii a Africe.

Vyšetřování odhaluje soukromé úsilí zajistit, aby se rozvíjející ekonomiky staly více závislými na ropě. Program udržitelnosti poptávky po ropě (OSP) zahrnuje projekty na zvýšení poptávky po benzínu a naftě, podporu letecké dopravy, spolupráci s nejmenovaným globálním výrobcem automobilů na vývoji levných automobilů závislých na ropě, lobbování proti dotacím pro elektrická vozidla a propagaci používání toxického těžkého topného oleje k výrobě elektřiny v Africe a jižní Asii.

Saúdská Arábie se snaží přivést rozvíjející se regiony k závislosti na fosilních palivech, což je v rozporu s celosvětovými snahami přejít na čistší zdroje energie. 

Program udržitelnosti poptávky po ropě (OSP) má veřejně k dispozici pouze malé množství informací, a saúdské ministerstvo energetiky jej charakterizuje na svém webu a sociálních médiích jako iniciativu pro udržitelný rozvoj s cílem poskytovat přístup k energii rozvíjejícím se ekonomikám. Nicméně záznamy analyzované Centrem pro klimatické zpravodajství (CCR) naznačují, že tato charakterizace je součástí úmyslné strategie, aby se veřejnost nedozvěděla, že hlavním cílem programu je zvýšit prodej saúdské ropy.

Záznamy na saúdské burze ukázaly, že oznámení o dohodě s firmou Saudi Industrial Export Company bylo opraveno a výraz "udržení poptávky po ropě" byl nahrazen výrazem "zvýšení přístupu k energii".

V květnu 2023 představil Mohammed Al Tayyar, šéf Programu udržitelnosti poptávky po ropě (OSP), tento program na konferenci African Refiners & Distributors Association v Kapském Městě. Vyzval politiky a ropné exekutivy k spolupráci na udržitelných rozvojových projektech a prezentoval OSP jako řešení infrastrukturních problémů v Africe. Dokumenty a nahrávky získané CCR odhalují, jak by Saúdská Arábie mohla přispět k zlepšení přístupu k energii a investovat do infrastruktury, jako jsou silnice, letiště a dopravní prostředky. Al Tayyar zmínil čtyřicet šest projektů a komplexní strategii rozvoje podnikání s úmyslem zapojit se do dialogu se zúčastněnými stranami, od vlád a firem po mezinárodní investiční fondy. 

Reportéři z CCR vystupující jako mezinárodní investoři se zúčastnili video konference se saúdskými úředníky v Rijádu. Úředníci představili klíčové projekty Programu udržitelnosti poptávky po ropě (OSP) s důrazem na spolupráci. Oproti veřejné prezentaci v Kapském Městě tato soukromá prezentace odhalila jiný cíl OSP: výrazně zvýšit prodeje saúdské ropy.

Ambiciózní schéma zahrnuje směřování investic do přístavů, letišť a silnic v Asii a Africe s cílem zajistit, aby lodě, letadla, auta a autobusy využívající tuto infrastrukturu byly poháněny saúdskou ropou. Úředníci OSP, včetně Nawafa Al-Fallaje, sdělili, že čtyřicet šest projektů bylo vybráno z původního balíku osmdesáti, částečně na základě jejich potenciálu zvýšit poptávku po ropě. Dodali, že Saúdská Arábie plánuje využít své suverénní fondy a diplomatický vliv k realizaci těchto projektů, a strategie podporující program je "rozpoutat poptávku v rozvíjejících se trzích."

Když se reportéři zeptali, zda je cílem uměle stimulovat poptávku v rozvíjejících se trzích jako kompenzaci poklesu poptávky po ropě způsobené snahami o zmírnění klimatických změn, Al-Fallaj potvrdil, že to je jedním z hlavních cílů programu.

 

Program udržitelnosti poptávky po ropě (OSP)

 

Byl pro vás tento článek zajímavý?
Podaří-li se nám kolonizovat jinou planetu, zku*víme ji stejně jako jsme zku*vili Zemi.

Stanislav Drako

aplikace
«