Klimatická změna

Změna klimatu je spojena s jevy jako globální oteplování, tání ledovců, zvyšováním hladiny moří a extrémními povětrnostními událostmi. Tyto změny mohou mít rozsáhlé a vážné důsledky na ekosystémy, živoucí organismy a lidskou společnost.
aplikace
«