Thumbnail

Velká uhlíková stopa ultra-bohatých lidí

Přehrát audio verzi
00:00  /  00:00

Odhady emisí CO2 za rok 2018

Jednotlivec a zdroj bohatství Emise (v metrických tunách CO2)
Jméno Zdroj příjmů Odhadované bohatství (v mld. USD) Obydlí Přeprava Jachty Celkem
Roman Abramovich Ocelový magnát 10,8 274,1 8.484,7 22.440 31.198,8
Sheldon Adelson Kasína 35,5 201,6 4.381,9 7.344 11.927,5
Giorgio Armani Módní návrhář 8,9 298 10,3 3.672 3.980,3
Bernard Arnault Majitel Louis Vuitton 72 180,9 1.264,4 8.976 10.421,3
Ernesto Bertarelli Farmaceutika a nemovitosti 8,9 69,4 1.860,3 8.160 10.089,7
Jeff Bezos Zakladatel Amazonu 112 171 2.053,2 - 2.224,2
Michael Bloomberg Massmédia, politik 50 330,6 1.450,9 - 1.781,5
Sergey Brin Spoluzakladatel Google 47,5 18,5 1.968,4 4.896 6.882,9
Michael Dell Zakladatel Dell 22,7 523,8 6.529,2 - 7.053
Larry Ellison Zakladatel Oracle 58,5 241,6 1.988,3 6.936 9.165,9
Tilman Fertitta Gastro, sport 4,3 233,7 2.890,1 2.040 5.163,8
Bill Gates Spoluzakladatel Microsoft 90 85,5 7.407,6 - 7.493,1
David Geffen Spoluzakladatel DreamWorks 8 71,5 1.988,3 16.320 18.379,8
Laurene Powell Jobs Vdova Steva Jobse 18,8 215,8 1.988,3 5.304 7.508,1
Ann Walton Kroenke Walmart 6,6 424,2 3.090,6 6.528 10.042,8
Elon Musk CEO Tesla, SpaceX 19,9 115,6 1.968,4 - 2.084
Larry Page Spoluzakladetal Google 48,8 16.5 1.968,4 3.264 5.248,9
Ronald Perelman Majitel Forbes 9,8 186,9 2.053,2 5.304 7.544,1
Eric Schmidt CEO Google 13,4 69,2 1.484,4 1.632 3.185,6
Carlos Slim Telekomunikace 67,1 56,8 5,8 2.448 2.510,6
Celkem: 713,5 3.785,2 54.836,7 105.264 163.885,9

Úvod

Výzkum ukazuje, že bohaté země a bohaté třídy v každé zemi produkují daleko více skleníkových plynů než odpovídá jejich podílu (například Hurth a Wells 2007; Kenner 2019). Několik nedávných studií se zaměřilo na nerovnost v emisích oxidu uhličitého a porovnalo různé země a nejbohatší třídy v každé z nich (například Jorgenson et al. 2016; Ummel 2014). Například Chancel a Piketty (2015) odhadují, že na globální úrovni každý z nejbohatších 1 % produkuje téměř 100krát více emisí než členové nejchudších 10 %.

Ale co říct o super bohatých jednotlivcích, těch 2 095 miliardářích na seznamu Forbes, kteří symbolizují hmotné bohatství, moc a vliv, které s sebou přináší, a ideální životní styl plný luxusu a privilegií? Vynikají mezi zhruba 300 000 "ultra bohatými jednotlivci", kteří drží více než 30 milionů dolarů majetku (Wealth-X 2018) a dohromady vlastní majetek v hodnotě 31,5 bilionu dolarů, což představuje odhadem 11 % celkového světového finančního bohatství. Ve Spojených státech mají nejbohatší tři Američané tolik bohatství jako chudší polovina obyvatelstva země a v roce 2017 zdědilo bohatství ve výši více než 1 miliardu dolarů 44 lidí (Otto et al. 2019). Východní Asie nedávno zaznamenala nejrychlejší růst v kategorii ultra-bohatých jednotlivců.

Stejně jako ve Spojených státech koncem devatenáctého století, vstupujeme nyní do období zvýšeného zkoumání legitimity bohatství a byly vyjádřeny názory na zrušení celé třídy miliardářů (Manjoo 2019). Článek na HuffPost se ptá: "Měli by miliardáři vůbec existovat?" (Peck 2019) a argumentuje, že je v jádru nemorální hromadit tolik bohatství ve světě s tolika chudými lidmi (viz také Darby 2018). Někteří akademici začali hovořit o „maximálním platu“ nebo omezování příjmů na relativně střední úroveň nebo "koridor" (viz Gough 2017; Fuchs a Di Giulo 2016; Princen 2005; Sahakian a Lorek 2018). Namísto oslavování tvrdé práce, vynalézavosti nebo filantropie bohaté elity se tito kritici spíše zaměřují na to, jak extrémní bohatství ovlivňuje naši společnou biosféru a blaho většiny lidí.

Ale třídy a globální srovnání jsou abstraktní kategorie, a pro většinu lidí je těžké si představit miliardu dolarů. Možná jsou známé jednotlivé osoby mnohem silnějšími reprezentanty nerovnosti, na něž lze zaměřit morální kritiku a veřejné schválení. Stejně tak složení zemské atmosféry je složitým konceptem. Uhlíková stopa se ukázala jako užitečný a běžný způsob měření a srovnávání environmentálního dopadu jednotlivců, domácností, tříd a národů. Namísto peněz a majetku nebo podnikatelských výdělků se zaměřuje na výdaje a spotřebu. V době, kdy zastánci klimatického popírání se snaží odvést pozornost od sociálních a politických akcí tím, že zdůrazňují individuální odpovědnost (Levantesi a Corsi 2020; Byskov 2019), nadměrná konzumace super bohatých ukazuje na omezení individuálního přístupu - zjevně nemají žádný důvod omezovat se a přijmout zodpovědnost za svou vlastní spotřebu.

Příliš často jsou miliardáři zobrazováni jako kapitalističtí hrdinové, kteří prosperují svými vlastními dovednostmi a podnikatelskou činností, ačkoli mnozí z nich ve skutečnosti zdědili velké bohatství a jejich úspěch závisí na práci jiných, konexích a náhodě. Proto jsme se rozhodli spočítat uhlíkové stopy známých miliardářů, jako způsob vizualizace a konkrétního vyjádření dopadu spotřeby na životní prostředí a obrovské nerovnováhy mezi různými skupinami lidí. Miliardáři dělají více než jen hromadí bohatství. Způsob, jakým ho utrácí za soukromá letadla, luxusní jachty a palácová sídla, má obrovský vliv na životní prostředí. V této studii jsme spočítali emise miliardářů spojené s jejich bohatým životním stylem a jejich část uhlíkové stopy, která je přímo spojena s jejich spotřebou a cestováním.

Ve skutečnosti jsou miliardáři nepřímo zodpovědní za mnohem vyšší emise skleníkových plynů, stejně jako za ty spojené s jejich podnikatelskými aktivitami. Například Amazon Jeffa Bezose ve svém samoreportingu uváděl emise 51,2 milionu metrických tun oxidu uhličitého (CO2) v roce 2019 (Amazon 2021). Každý miliardář je také investor v různých odvětvích a mnozí z nich jsou generálními řediteli nebo majiteli hedgeových fondů, velkých korporací, sportovních týmů, mediálních sítí a jiných podniků. Kvůli této rozmanitosti bylo nemožné zahrnout emise skleníkových plynů firem, které byly s naší vzorkovou skupinou spojeny, ačkoli Kenner (2015, 2019) zkoumal odvětví s vysokými emisemi a jejich akcionáře. V mnoha případech používají miliardáři fiktivní firmy, nadace, majetky, zahraniční vlastnictví a účetní triky, které znesnadňují rozdělení průmyslových emisí.

Dále nám chyběly spolehlivé údaje o osobní spotřebě miliardářů, co se týče potravin, oblečení a domácích potřeb, a také o spotřebě jejich rodin, služebnictva a doprovodu. Internet je plný zpráv o bujarých oslavách a zábavě, které mohou zahrnovat přepravu stovek lidí na dlouhé vzdálenosti a extrémní výdaje na luxusní produkty, které mohou mít dramatický dopad na kvalitu života externích pracovníků a životního prostředí. Miliardáři také představují okouzlující životní styl, který je obdivován a napodobován po celém světě, a je důležité zdůraznit, že na těchto nákladech se podílíme všichni.

Bylo by extrémně obtížné zahrnout emise spojené s životním cyklem jejich majetku, výrobou a likvidací jachet, letadel a bydlení. Měření "ztraceného uhlíku" v bytech a jachtách vyžaduje úroveň detailu o těchto majetcích, kterou nemáme, a studie ukazují, že se v čase a mezi regiony značně liší (Goldstein, Gounaridis a Newell 2020). Dřevěné stavby lze považovat za formy ukládání nebo zachycování uhlíku, zatímco cihly a beton jsou uhlíkově náročné. V každém případě mají budovy a jachty dlouhou životnost, což snižuje jejich emise na roční bázi (Green Ration Book 2010).

Je důležité si uvědomit, že uhlíkové stopy uvedené v této studii představují pouze malou část reality, vrchol ledovce. Je zřejmé, že zákony o ochraně soukromí a omezení veřejných dat chrání super bohaté a pomáhají skrýt značnou část jejich spotřeby. Nicméně si myslíme, že naše výpočty jsou ilustrativní a reflektují základní otázky klimatické spravedlnosti tím, že přispívají k probíhajícím debatám o tom, kdo je zodpovědný za změny klimatu.

Metody

Neexistuje jediný správný způsob, jak spočítat uhlíkové emise jednotlivců, a to ani těch relativně střídmých lidí s málo potřebami, natož pak super bohatých. Některé uhlíkové stopy jednotlivců se měří dělením celkových národních emisí počtem jednotlivců nebo domácností. Jiné kalkulátory se podrobně dívají na vliv každodenního chování, jako je dojíždění, vaření, mytí, vytápění a chlazení. Další metoda používá průměrnou nebo individuálně naměřenou spotřebu energie spotřebičů, topení, ventilace a klimatizace (HVAC) a vozidel a cestování, a poté tyto hodnoty převádí na emise na základě uhlíkové intenzity regionální nebo národní výroby energie. Žádný z existujících osobních kalkulátorů uhlíkové stopy není zaměřen na životní styl mimořádně bohatých, kteří mají několik luxusních sídel a často cestují soukromými letadly a jachtami. Museli jsme vyvinout vlastní metody pro odhad jejich uhlíkových stop, používat zjednodušující předpoklady na základě dostupných průměrných hodnot a v každém případě jsme se záměrně snažili vybrat nejkonzervativnější odhady, abychom se ujistili, že nikomu nespravedlivě nenavyšujeme uhlíkovou stopu.

Většina miliardářů udržuje svůj majetek a spotřebu soukromou a často skrytou tím, že majetek přidělí rodinným členům nebo trustům. Super bohatí na Blízkém východě a v Asii jsou zejména velmi skrytí, a my jsme nebyli schopni prověřit nikoho v těchto regionech. Naši vzorkovou skupinu miliardářů nelze v žádném případě považovat za reprezentativní - naše subjekty jsou velmi viditelní a převážně pocházejí z USA a západní Evropy, kde super bohatí někdy veřejně prezentují svůj majetek a praktiky, zatímco další jsou sledováni tiskem nebo jsou odhaleni v soudních sporech nebo daňových záznamech. Pro sledování domů, vozidel, letadel a jacht jsme prošli 82 databází veřejných záznamů a byli jsme schopni sestavit dokumentaci pro dvacet významných miliardářů (viz Tabulka).

Toto není v žádném případě náhodný výběr, ale jasně zastupuje rozsah a příčiny emisí z osobního majetku miliardářů. Existuje také významné zpoždění informací o životním stylu miliardářů: portfolio rezidencí a vozidel se neustále mění, protože je kupují, vyměňují a prodávají. Jako účetní rok jsme se rozhodli pro rok 2018 a zaměřili jsme se na vlastnictví spíše než na konkrétní použití každého bydlení, jachty a vozidla.

Obydlí

Nemáme přesné informace o energetické směsi, kterou jednotliví miliardáři používají k vytápění, chlazení a provozování spotřebičů a elektroniky ve svých sídlech, a nemůžeme přímo ověřit jejich celkovou spotřebu energie nebo účinnost izolace či jiných opatření na úsporu energie. Použili jsme veřejně dostupné informace o ploše pro každé bydlení, nebo jsme vyvinuli své vlastní odhady velikosti na základě obrazů z Google Earth, i když jsme někdy nemohli určit, zda má dům více pater, a v takovém případě jsme započítali jen jedno patro. Když jsme nebyli schopni určit nebo změřit konkrétní bydlení, použili jsme 5 000 čtverečních stop (465 čtverečních metrů) jako výchozí hodnotu, což je nejnižší rozmezí v našem celkovém vzorku domů miliardářů.

Pro výpočet celkové spotřeby energie na čtvereční stopu jsme použili nejnovější průzkum Residential Energy Consumption Survey (USEIA 2018) od United States Energy Information Administration. Pro nejvyšší příjmovou kategorii (140 000 dolarů ročně a více) jsme použili hodnotu 36 000 britských tepelných jednotek (BTU) na čtvereční stopu za rok a pro největší kategorii domů (větší než 3 000 čtverečních stop) jsme použili hodnotu 29 400 BTU/ft2/rok. Průměrem těchto dvou hodnot je 32 700 BTU/ft2/rok, což odpovídá elektrické spotřebě 9,6 kilowatthodin na čtvereční stopu za rok (kWh/ft2/rok) nebo 103 kilowatthodin na čtvereční metr za rok (kWh/m2/rok). Neprováděli jsme korekci podle klimatu, předpokládali jsme, že klimatizace v tropických oblastech hrubě vyvažuje vytápění v mírných oblastech. Roční spotřebu kilowatthodin pro každé bydlení jsme vynásobili příslušným faktorem emisí skleníkových plynů elektrické sítě (Carbon Footprint 2019; USEPA 2020; Hinostroza et al. 2015).

Tento způsob redukuje všechny různé paliva používané k vytápění domů na ekvivalent v elektrických kilowatthodinách (kWh), i když některá paliva použitá k vytápění domácností mohou mít vyšší (například olej) nebo nižší (například solární nebo větrná energie) emise na jednotku energetického obsahu (BTU). Byli jsme schopni zahrnout pouze emise skleníkových plynů spojené s elektřinou; pokud některé z těchto domů potřebují energii na vytápění z jiných zdrojů než elektřiny (například plyn, dřevo), nebylo to zahrnuto z důvodu nedostatku dat o energetických potřebách každého bydlení. To znamená, že podhodnocujeme spotřebu energie v bydlení miliardářů na místech s nízkým obsahem uhlíku v elektřině, například ve Francii a Švýcarsku. Očekáváme také, že na zakázku navržené domy miliardářů budou obvykle zvláště energeticky neefektivní s rozsáhlými prosklenými plochami, bazény a otevřenými půdorysy.

I když je většina sídel obývána pouze část roku, jsou neustále připravena pro své majitele spolu s personálem. Rezidence mohou být také obývány přáteli a členy rodiny, takže jsou obvykle vytápěny nebo klimatizovány, aby byly zachovány jejich cennosti a obsah. Pro každý přítomný bazén jsme přidali 2 800 kWh za rok (Gallion et al. 2014). V několika málo případech, kde jsme měli dostatečné údaje, jsme také přidali 0,2 kilogramu (kg) CO2/m2 pro trávníky a zahrady, aby pokryly sečení a údržbu (Redmond 2015).

Přeprava

Cestování je významným prvkem uhlíkové stopy super bohatých, které je umožněno různými pozemními vozidly, soukromými letadly (včetně různých typů tryskových letadel, lehkých letadel a vrtulníků) a jachtami se svými mnoha čluny a rekreačními vozidly, jako jsou vodní skútry, ponorky, lyžařské čluny a vznášedla. Emise se v rámci každé třídy vozidla značně liší a také podle toho, jak často jsou používána. Většina těchto vozidel vyžaduje také pravidelnou údržbu, která spotřebovává nezaznamenanou energii a materiály.

Pro výpočet uhlíkové stopy soukromých tryskových letadel a vrtulníků vlastněných miliardáři z naší vzorkové skupiny jsme začali s množstvím spotřebovaného paliva každého modelu za hodinu (v litrech na hodinu) a použili jsme emisní faktor CO2 pro letecké palivo (2,6 kilogramů CO2 na litr paliva (kg CO2/L)), přičemž jsme vycházeli z minimální hodnoty 200 letových hodin za rok pro soukromé letadlo podle průmyslových zdrojů. Pro vrtulníky jsme použili minimální hodnotu 110 letových hodin za rok na základě zkušeností pilotů. Emisní údaje pro trysková letadla jsme zdvojnásobili na základě skleníkového efektu emisí ve vysokých výškách, jak bylo odhadnuto Intergovernmental Panel On Climate Change - IPCC (Sausen et al. 2005). Dva miliardáři z naší vzorkové skupiny (Armani a Slim) nevlastnili soukromé letadlo, takže jsme odhadli jejich cestovní vzdálenost s ohledem na cesty z jejich domovského sídla do pracovišť a rekreačních center a použili jsme údaje o emisích za první třídu na komerčních dlouho- a krátkodobých leteckých linkách.

Pro odhad emisí z pozemní dopravy jsme zahrnuli dva automobily běžně využívané - jeden pro přepravu pasažérů a druhý pro bezpečnostní účely (mnoho miliardářů má velké sbírky exotických automobilů, ale předpokládáme, že současně mohou být řízeny pouze dva). Roční užití jsme odhadli jako průměrnou vzdálenost ujetou automobilem za rok v domovské zemi, při průměrné spotřebě paliva 5,5 kilometru na litr (km/L) naftového paliva, což je průměrná hodnota pro vysokozabezpečovací sportovní užitková vozidla (SUV). Nemohli jsme zahrnout odhady pro Brina, Muska nebo Page, kteří jezdí elektromobily, protože neznáme zdroj elektřiny.

Jachty

Z mnoha majetků miliardářů jsou velké „superjachty“ zdaleka největšími producenty skleníkových plynů. Tři čtvrtiny miliardářů z naší vzorkové skupiny vlastnily jachtu s průměrnou délkou 276 stop (84 metrů) a jejich průměrné emise CO2 dosahovaly 7 018 tun za rok. Ačkoli velikost a luxusní vybavení mnoha superjacht jsou veřejně známé, detaily jejich použití a spotřeby paliva nejsou. Menano de Figueiredo (2018) vyvinul model, který ukazuje, kolik času v průměru superyjchty tráví zakotvením, plavbou, manévrování, přesunem z místa na místo na základě skutečných záznamů o plavbách deseti lodí. Tyto průměry používáme k odhadu spotřeby paliva na základě minimálně 30 dnů ročně, kdy majitel provádí plavbu (Roy et al. 2011). Průměrná velikost superjacht neustále roste, a s ní i počet energeticky náročných luxusních zařízení, jako jsou bazény, vířivky, soukromé ponorky, čluny, vodní skútry, vrtulníky a sofistikovaná elektronika. Používáme konzervativní metodu k odhadu rostoucích emisí při jejich zvětšování, i když by to mělo být považováno za přibližný odhad vzhledem k složitostem hydrodynamiky, účinnosti motorů a způsobů pohybu při různých rychlostech.

Výsledky

Tabulka zobrazuje naše odhady emisí z roku 2018 pro každého z dvaceti miliardářů, spolu s jejich odhadovaným bohatstvím za rok 2018; obě hodnoty mají malou negativní korelaci (R = 0,301). Bydlení bylo zodpovědné za průměrně 2,3 % celkových emisí miliardářů, zatímco doprava a jachting odpovídaly, v tomto pořadí, za 33,4 % a 64,3 %. Neexistuje ani významná korelace mezi věkem miliardářů a jejich uhlíkovými emisemi, a naše údaje naznačují, že jakmile překročí hranici miliardy dolarů, počet miliard, jak se zdá, přestává hrát roli.

Osmnáct z dvaceti miliardářů v naší vzorkové skupině vlastní soukromé letadlo, zatímco zbývající mohli používat firemní letadla vlastněná společností nebo pronajatá. Také jejich volba letadel hraje velkou roli; osobní Boeing 767 (Abramovich) spotřebovává průměrně asi 5 000 kilogramů paliva za hodinu (kg/h), zatímco mnohem menší Gulfstream G550 s kapacitou 8-10 osob spotřebovává 1 070 kg/h.

K našemu překvapení bylo bydlení poměrně malou částí celkových emisí miliardářů, i když dvacet vzorkových miliardářů vlastnilo v průměru 5,5 často nádherných domů a bytů rozesetých po Evropě, Spojených státech a Karibiku s průměrnou velikostí 13 476 čtverečních stop (1 252 metrů čtverečních). Průměrné emise CO2 z bydlení miliardářů činí zhruba 190 tun ročně, v porovnání s celosvětovým průměrem zhruba 5 tun na osobu ve všech aspektech života.

Závěr

Zatímco mnoho miliardářů podniklo proekologická opatření ve svém osobním životě nebo v rámci svých firem, darovalo peníze organizacím bojujícím proti změnám klimatu a zakoupilo kompenzace emisí uhlíku, žádná z těchto akcí skutečně "nevymaže" jejich celkové emise. Jachtu o délce 90 metrů lze označovat za energeticky účinnou nebo šetrnou k životnímu prostředí, ale jak ukazují kritici "eco-chic", je to stále obrovské plýtvání zdroji - lehkovážný luxus v oteplujícím se světě (Barendregt a Jaffe 2014). Účinnost uhlíkových kompenzací je často zpochybňována, někteří tvrdí, že umožňují nadměrnou spotřebu (Lovell, Bulkeley a Liverman 2009). Jejich filantropie je často sobecká a může způsobit další nárůst emisí (Goldberg 2009). I mezi miliardáři je velký prostor pro snížení emisí a pro to, aby šli příkladem, pokud jsou ochotni změnit svůj životní styl.

Životní styl a potřeby superbohatých sledují miliony lidí prostřednictvím sociálních médií (Brockington 2009; Gossling € 2019). Teorie společného vlastnictví nám říká, že tzv. „volní jezdci“ snižují motivaci všech k řádné správě společného zdroje, což platí na každé úrovni politiky týkající se skleníkových plynů (Ostrom 2009). Pokud vnímáme globální atmosféru jako společné prospěšné statky, které nikomu nepatří, chování jednoho jednotlivce ovlivňuje všechny ostatní, ruší tak jejich individuální oběti a úsilí, které vynakládají na snižování své vlastní spotřeby.

V našem malém vzorku jsme nenašli žádnou pozitivní korelaci mezi bohatstvím a uhlíkovými emisemi, a někteří by mohli tvrdit, že zatímco nadměrná spotřeba miliardářů je tisícekrát větší než u průměrného občana, jejich bohatství je větším poměrem, takže vysoce koncentrované bohatství je méně škodlivé pro životní prostředí než stejné bohatství rozptýlené širokou měrou. Radikální přerozdělení však není reálnou možností a na rozdíl od soukromého majetku a bohatství patří atmosféra rovnoměrně všem. Spotřeba miliardářů je problematická nejenom proto, že je uhlíkem náročná, ale také proto, že nakonec podkopává veřejný konsenzus, který by mohl podporovat veřejně politiky na snižování emisí a předcházení klimatické katastrofě. Navrhujeme, že veřejná hanba může být účinnou strategií k vyvíjení tlaku na bohaté, aby snížili svou spotřebu, jak se ukázalo v mnoha kulturách během celé historie (Foster et al. 1972).

Nová sociální média a online sítě poskytují příležitosti k veřejné hanbě, i když někteří autoři se soustředili na její nebezpečí a individuální oběti (např. Ronson 2015). Veřejná hanba se ukázala být důležitou formou disciplíny na Wall Street, kde několik význačných osobností padlo po obviněních z přestupků od sexuálního obtěžování po insider trading (Bloomfield 2014; Skeel 2005). Výzkum ukazuje, že účinná kampaň veřejné hanby vyžaduje legitimní platformu, dobrou výzkumnou práci, pečlivé zaměření a nabídku řešení nebo cíle, jako je snížení individuální uhlíkové stopy na polovinu nebo odstoupení od konkrétních investic (Pawson 2002; Bloomfield 2014, Rosenblatt 2013).

Jaké jsou individuální odpovědnosti v environmentální krizi bezprecedentního rozsahu a nebezpečí? Antropologové zjistili, že každá společnost stanovuje limity pro přijatelné chování a trestá porušení, a zdokumentovali mnoho kulturních "vyrovnávacích mechanismů", které slouží k snížení nerovnosti. Doufáme, že vyvoláme další diskusi o limitech a omezeních ve snaze o udržitelnou spotřebu.

Byl pro vás tento článek zajímavý?
Dnešní svět je jako Monopoly. S tím rozdílem, že když vstupujeme do hry, všechna políčka jsou obsazena.

Stanislav Drako

Odkazy na zdroje:

aplikace
«